Klasyfikacja cukrzycy

„Cukrzyca jest grupą chorób i zaburzeń metabolicznych o różnej etiologii, charakteryzujących się stałą hiperglikemią na czczo, między posiłkami lub po posiłkach, której przyczyną jest upośledzone wydzielanie insuliny przez komórki β wysp trzustkowych (niedobór insuliny) lub zaburzona reakcja na insulinę komórek, tkanek, narządów (insulinooporność). Przewlekła hiperglikemia wywiera wielokierunkowy, szkodliwy wpływ na wszystkie komórki organizmu oraz prowadzi do licznych powikłań naczyniowych (angiopatii), nerkowych (nefropatii), ocznych (retinopatii) oraz nerwowych (neuropatii)”.

Klasyfikacja cukrzycy:
Cukrzyca typu 1 – spowodowana jest nieodwracalnym zniszczeniem komórek β wysp trzustkowych Langerhansa przez proces immunologiczny lub na tle idiopatycznym. Charakteryzuje się bezwzględnym niedoborem insuliny. W większości rozpoznawana jest w wieku dziecięcym oraz u osób młodych. Objawy pojawiające się po 30 roku życia mogą świadczyć o rozwoju cukrzycy typu LADA, mającej podłoże autoimmunologiczne.

Cukrzyca typu 2 – stanowi 90% przypadków cukrzycy u osób dorosłych, charakteryzuje się względnym niedoborem insuliny, spowodowanym upośledzonym wydzielaniem hormonu trzustkowego z towarzyszącą insulinoopornością, czyli brakiem wrażliwości tkanek obwodowych na działanie insuliny. Może być uwarunkowana genetycznie, ale dużą rolę w patogenezie choroby przypisuje się otyłości (zwłaszcza brzusznej), małej aktywności fizycznej, nieprawidłowej diecie, urazom, stresom, przebytym infekcjom.

Cukrzyca o znanej etiologii – genetycznie uwarunkowana defektami funkcji komórek β ( cukrzyca typu MODY- etiologia choroby charakterystyczna dla cukrzycy typu 2, natomiast objawy wskazujące na cukrzycę typu 1), defektami działania insuliny. Ten typ cukrzycy mogą również wywołać choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, endokrynopatie, leki, zakażenia, zespoły genetyczne : np. Zespół Downa, Zespól Turnera.

Cukrzyca ciężarnych– rozpoznana między 24. a 28. tygodniem ciąży, najczęściej ustępuje po porodzie, związana z działaniem hormonów ciążowych, które mają działanie antagonistyczne w stosunku do insuliny. Za czynniki ryzyka przyjmuje się starszy wiek, otyłość, występowanie cukrzycy w rodzinie, przynależność do określonej grupy etnicznej.