Statystyki diabetologiczne - eMMed - Podolog - Rzeszów
emmed - do rany przyłóż
stop cukrzycy

Statystyki diabetologiczne

Spis treści:

Strona główna » Blog » Statystyki diabetologiczne

„Cukrzyca jako jedyna choroba niezakaźna została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za epidemię XXI w.” Statystyki diabetologiczne są przerażające.

Z badań WHO, opracowanych w 2010 r. wynika, że na świecie na cukrzycę choruje 285 mln osób . Natomiast liczba ta w Polsce wynosi ponad 1,5 mln osób.

Zespół stopy cukrzycowej jest istotnym problemem późnych powikłań cukrzycy, gdyż dotyczy ok. 100 – 150 tys. osób w Polsce. Badania dowodzą, że ZSC występuje  u  0,6-2% chorych na cukrzycę typu 1 oraz  aż u 12-18% osób z DMt2. Ryzyko pojawienia się owrzodzenia w ciągu życia osoby chorej na cukrzycę wynosi 12 -25 %.

Częstość występowania ZSC wzrasta przy nieprawidłowej  kontroli cukrzycy oraz przy bagatelizowaniu patologicznych zmian w obrębie stopy.

Statystyki diabetologiczne a amputacje.

Amputacja w ostateczności - przeżywalność pacjentów po amputacji - Statystyki diabetologiczne
Amputacja w ostateczności – przeżywalność pacjentów po amputacji – Statystyki diabetologiczne

Z tego powodu w Polsce wykonuje się około 20 tys. amputacji stóp rocznie.  Mimo wysokiego poziomu medycyny oraz wczesnej  prewencji powikłań, liczba ta na przestrzeni lat stale rośnie.

W 85% przypadków amputację poprzedza owrzodzenie. Natomiast częstość występowania owrzodzeń w populacji osób chorych na cukrzycę wynosi 4-10%. Należy także wspomnieć, że do transformacji nowotworowej w  tego typu zmianach w obrębie stopy  dochodzi w ok. 50 – 70 %

Podolog Rzeszów cennik.