eMMed

Podologia i Leczenie Ran

Magdalena Mróz - Podolog

Nazywam się Magdalena Mróz i jestem magistrem pielęgniarstwa, podologiem oraz edukatorem w cukrzycy. Prowadzę Gabinet Podologiczny i Leczenia Ran Przewlekłych w Rzeszowie. Moją specjalnością, a jednocześnie pasją jest pielęgnacja ran przewlekłych, skutkująca przyśpieszonym procesem ich trudnego gojenia.

Ukończyłam studia pielęgniarskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Napisałam dwie prace dyplomowe o tematyce cukrzycy i jej powikłaniu, jakim jest zespół stopy cukrzycowej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.

W Krakowie pracowałam jako instrumentariuszka na bloku operacyjnym, a następnie  w poradni chirurgicznej. Obecnie prowadzę w Rzeszowie  gabinet leczenia ran i podologii. Codziennie zajmuję się specjalistycznym leczeniem ran. W celu zapoznania się z niektórymi przypadkami z mojej praktyki zawodowej – zapraszam do zakładki „Galeria„.

Jestem aktywnym działaczem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Prowadzę liczne szkolenia i wykłady dla pacjentów oraz personelu medycznego. Tematyką cukrzycy i ran przewlekłych zajmowałam się jeszcze przed studiami, zważywszy na globalny zasięg i stale zwiększającą się liczbę pacjentów z tymi problemami.

W swojej pracy szerzę holistyczne podejście do pacjenta, zmniejszając deficyty w sferze bio-psycho-społecznej. Tematyka leczenia ran jest obszerną dziedziną. Wymaga wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, chirurgii, znajomości nowoczesnych opatrunków i terapii wspomagających leczenie, dermatologii, diabetologii, endokrynologii, podologii i nauki odciążenia itd. Współpracuję także z chirurgami, dermatologami, diabetologami, fizjoterapeutami, dietetykami i innymi członkami zespołu interdyscyplinarnego.

Aby móc osiągnąć widoczne efekty w leczeniu ran, należy zwracać uwagę na wszelkie czynniki, którą mogą hamować procesy gojenia. Należy edukować pacjentów, uczyć ich zasad pielęgnacji ran, ale także stawiać na profilaktykę. Wyznaję zasadę – „Pacjent, który wie więcej, żyje dłużej”.